ABC Bomen

ABC bomen zijn voornamelijk Acer (Esdoorn), Betulus (Berk), Carpinus (Haagbeuk), Juglans (gewone Walnoot) en Vitis (Druif).

Deze bomen mogen vanwege ‘bloeden’ niet gesnoeid worden in de periode december t/m mei, maar er moet uitdrukkelijk gewacht worden tot de bomen goed in het blad zitten.

Bij deze bomen bouwt de sapdruk zich vanaf de winter op. Het zorgt ervoor dat de voedingsstoffen klaar zijn op het moment dat de lente begint. Alle sappen moeten tot bovenin de boom geraken en daarom begint de boom hier al mee op het einde van het vorige seizoen. Bij het vallen van het blad wordt de druk al opgevoerd.

Dus alleen snoeien als deze bomen in het blad zitten.

Leen