Bladvoeding bij Azalea’s en andere boomsoorten.

Opnieuw gedrukt met toestemming van de uitgever van “The Rhododendron”, jaarlijks journaal van de Australische Rhododendron Society).

Bladvoeding

Bladvoeding is een onderwerp dat regelmatig op lijkt te duiken en dat altijd levendige discussies oplevert. De resultaten van deze vorm van bemesten hebben aangetoond erg interessant te zijn en zij zijn het waard om die kennis met u te delen.

Als je bladvoeding wilt laten werken, moeten planten in staat zijn voeding bevattende moleculen toe te laten door hun bladeren. Maar kunnen ze dat ook? Het blijkt dat er een specifiek onderzoeksproject hierover is gedaan in 1956.

Dit onderzoeksproject betrof radioactieve voedingsmiddelen aanbrengen op de bladeren van planten, waarna de opname door de bladeren (als die er was) gevolgd werd tijdens het transport door de hele plant, waarbij tijd werd geregistreerd om de omloopsnelheid vast te kunnen stellen. Hun gerapporteerde bevindingen lieten onomstotelijk zien dat bladeren wel degelijk voedingsmiddelen opnemen. De opnamehoeveelheid hangt af van het specifieke voedingsmiddel, maar kan enorm snel zijn. In het geval van stikstof bijvoorbeeld is geconstateerd, dat opname al plaatsvindt binnen enkele minuten, wat veel en veel sneller is dan via de wortels. Opname van andere voedingsstoffen kan langzamer zijn, maar is nog steeds aanzienlijk. Het daaropvolgende transport door de gehele plant is ook verrassend snel: een waarde van ongeveer 30 cm per uur.

Bij de kascultuur van bijna alle bloemen en planten evenals groente wordt bladvoeding nog steeds toegepast bij eventuele tekorten van een bepaalde meststof. Binnen 2 dagen is dit al zichtbaar, zeker als het gaat om de kleur van het blad.

Er werd ook gerapporteerd dat ongeveer 95% van het aangebrachte voedingsmiddel opgenomen was. De opname van voedingsmiddelen via de wortels is slechts 10%. Dus, niet alleen zijn planten in staat voedingsmiddelen op te nemen via de bladeren, maar volgens deze studie is bewezen dat deze manier van voeden sneller en efficiënter is dan via de wortels. Voedingsmiddelen vertegenwoordigen allemaal kleine simpele niet-organische ionen (deeltjes van een atoom al of niet statisch geladen). Wat zou dat betekenen als het gaat over veel grotere en meer complexe organische moleculen? Worden die dan ook opgenomen via het blad? Er bestaat een groot aantal studies die de belangrijke effecten beschrijven die verkregen worden bij het aanbrengen van groeiregulatoren bij groeiende planten, zoals auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene en abscisic zuur (dit zijn allemaal planthormonen). Veel van deze studies geven aan dat het voedingsmiddel/chemicaliën als een fijne mist over de bladeren gesproeid wordt. Logischerwijs moeten de voedingsmiddelen wel via de bladeren opgenomen zijn om de gerapporteerde resultaten te kunnen hebben bereikt. Dit houdt in dat grote zowel als kleine moleculen opgenomen kunnen worden via het blad.

Interessant genoeg, vond ik ook één verwijzing naar het effect dat planten voedingsstoffen kunnen verliezen via hun blad. Wanneer bladeren constant water over zich heen hebben stromen, zoals bij langdurige regenval, kunnen voedingsstoffen blijkbaar weglekken via de bladeren. Dit is zeker interessant. Biologische structuren controleren normaal gesproken heel sterk het transport van substanties in of uit het organisme. Toch suggereert deze uitspraak dat bladeren in feite een nogal dunne, behoorlijk “lekkende” buitenkant hebben. Dit kan kloppen gezien het feit dat ze ook heel snel voedingsstoffen kunnen opnemen.

We kunnen deze vraag ook beantwoorden vanuit onze eigen ervaringen. Kijk maar naar het geval van systematische insecticiden en ‘fungiciden’ (schimmel bestrijding) die we regelmatig spuiten over de planten. Deze worden op dezelfde manier aangebracht op een klein deel van het totale bladoppervlak. En weer betekent dit opname en interne distributie van de voedingsstof bij onbeschadigde bladeren.

Plantenfysiologie zegt specifiek dat beweging van voedingsmiddelen in de plant zich lijkt te verspreiden door de opperhuid, hetgeen opname door de bladeren met zich mee brengt. Terwijl opname door de poriën van de huidmondjes een weg in het blad lijkt vrij te kunnen maken, omdat de bouw van de poriën het doordringen van vloeistof grotendeels voorkomt.

Dit zou weer suggereren dat bladvoeding van de grootste potentiële waarde is, wanneer een kleine hoeveelheid chemicaliën of voedingsstoffen van belang zou kunnen zijn voor de plant en dan vooral als de plant het moeilijk vindt om chemicaliën of voedingsstoffen op te nemen via de normale (dus de wortels) weg. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een boom per tak kunt voeden.

Geciteerde literatuur: Tukey, H.B. en Wittwer, S.H., 1956. ‘The entry of nutrients into plants through stem, leaf and fruit, as indicatied by radioactive isotopes. In progress in Nuclear Energy Biological Sciences Series Six. McGraw Hill: New York and Pergamon Press: London, p106-114.

Bladvoeding werkt door Brian Clancy 2004

Alle Rhododendron en hun variëteiten reageren buitengewoon goed op voeding via het blad. Het sproeien van het blad met uitgebalanceerde, oplosbare meststoffen met spoorelementen zijn vooral effectief in het bevorderen van de groei en het verbeteren van de gezondheid van de plant. Radioactieve testen laten zien dat microvoedingsmiddelen die op deze manier zijn toegevoegd binnen een uur na het toedienen in de sapstroom kunnen zijn opgenomen.

Een van de beste oplosbare meststoffen met spoorelementen, en het eerste dat in Australië op de markt is gebracht, is Aquasol® van Hortico Limited.

Aquasol’s formule, die bewezen heeft te werken, bevat negen plantvoedingsstoffen en 8 verschillende kleine hoeveelheden sporenelementen die essentieel zijn voor een gezonde plantgroei en ontwikkeling. Sporenelementen zoals borium en mangaan zijn nodig in uitermate kleine, minieme hoeveelheden voor een correcte plantgroei. Gebrek aan deze sporenelementen leidt tot een ziekte of afwijking die ervoor zorgt dat de plant stagneert. Omdat Aquasol in vloeibare vorm wordt toegediend, worden voedingsstoffen direct opgenomen door zowel de wortels en het blad van de plant, zodat er snel resultaten zijn. De meest eenvoudige tuinier kan al snel vooruitgang zien in het blad van de plant de eerste dag na het vernevelen.

De beste resultaten bij bladvoeding zijn behaald wanneer de vloeibare meststof op de bladeren is gesproeid, zowel aan de onder- als bovenkant, tijdens het laatste uur daglicht. Twee bronnen vermelden dat het blad de voedingsstoffen 3 tot 10 keer zo efficiënt opneemt tijdens perioden van hoge vochtigheid en dan toch weer vooral tijdens het laatste uur daglicht. Vijftig jaar ervaring heeft laten zien en bewezen dat bladvoeding van Rhododendron met uitgebalanceerde voedingsstoffen met sporenelementen en regelmatig water geven het meest effectief zijn voor de bevordering van de groei en de gezondheid van de plant. Dit moedigt de plant weer aan tot uitgebreide bloei!

Daar de hierboven beschreven Australische soorten bladbemesting hier moeilijk te verkrijgen zijn, kunnen ook de hier gangbare visemulsie of DCM mestsoorten gebruikt worden;

DCM Olega Fer

Met planteigen ijzer (Fe) complex en zeewierextract.

Gebruiksaanwijzing: Bij voorkeur preventief gebruiken, tijdens het actieve groeiseizoen(lente-zomer), zodra de planten goed in het blad staan; Bij voorkeur toepassen in de late namiddag tot vooravond, indien mogelijk op licht vochtige planten; Niet toepassen in de volle zon en temperaturen hoger dan 25 gr. C ; niet toepassen op geopende bloemen.

Bij meerjarige, houtige struiken en bomen; 4 -15 ml per liter water. Correcte verdunning maken van de meststof in water en deze oplossing verspuiten over het blad tot afdruipen.

Voer de 1e bespuiting uit met de laagst aangegeven dosis.

Bij voorkeur 3 toepassingen in functie van noodzaak met 10 – 14 dagen tussentijd. Bij sterk ijzergebrek curatief (genezend) 5 -10 ml per liter water.

De mate en snelheid van de respons van de plant zijn afhankelijk van de plantensoort en variëteit, groeistadium en klimaatomstandigheden.

Waarborgen:

3 % IJzer(Fe) oplosbaar in water waarvan 2% (Fe) gecomplexceerd door citraat 1% IJzer (Fe) gechelateerd door DTPA 3% Ureumstikstof

3% Zeewierextract.

Bl 1

Rechterzijde van deze azaleabol is 1 x behandeld met Olega Complex bladmest en is zichtbaar groener.

DCM Olega Complex NPK 6-3–4

Met sporenelementen en zeewierextract.

Gebruiksaanwijzing:Toepassen in het actieve groeiseizoen (lente – zomer), zodra de planten de planten goed in blad staan, bij voorkeur toepassen in de late namiddag tot vooravond, uit de zon, op licht vochtige planten. Correcte verdunning maken van water en meststof en gelijkmatig verspuiten over het blad tot afdruipen.

Groene, niet bloeiende, hagen, coniferen 3 – 8 ml per liter water.

Bloeiende struiken en siergewassen voor het openen van de bloemknoppen 3 – 8 ml pet liter water. Bij open staande bloemen 3 ml per liter water.

Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen met telkens 10 dagen tussentijd.

Goed schudden voor gebruik; vorstvrij bewaren.

Bl 2

Azalea voor het bemesten met Olega Complex.

Biologisch telen is de absolute trend, want kritische consumenten verlangen steeds meer naar natuurlijke kwaliteit.

Visemulsie is gebaseerd op de natuurlijke vitaliteit van vislichaamswater, afkomstig uit de resten van de visindustrie. Voor een efficiënte groeibemesting is visemulsie een uitgebalanceerde oplossing.

Visemulsie;

Visemulsie is gemaakt van producten uit de visindustrie. Voor een efficiënte groeibemesting is visemulsie een uitgebalanceerde oplossing door de rijkdom aan NPK’s (4-5-2), aminozuren, vitaminen, ijzer, jodium en kalk.

Toepasbaar als bemesting zowel als bladbemesting, beiden in de verhouding 10ml op 1 liter water.

Bl 3

Azalea na het bemesten met Olega Complex, enkele weken later.

Verkrijgbaar bij de reguliere bonsaihandel; Matsu visemulsie, NPK 5-2-2, gebruik 4ml per liter water, toe te passen als bladbemesting en gewone bemesting, in dezelfde verhouding.

Ook van Matsu is het product Bio-alg, een 100% organische bio-stimulant die naast andere voedingsmiddelen gebruikt kan worden (NPK 0.1-0.1-0.1). Gemaakt van 100% koudgeperst zeewier. Geeft het loof meer kleur en verhoogt de weerstand van bonsai tegen ziekten. Gebruik 4ml op 1 liter water, ook blad- en gewone bemesting.

Te verkrijgen bij:  https://www.bonsaiplaza.com

Leen