Bonsai Etiquette

Indien u in Japan uitgenodigd bent om een Bonsai-collectie of Bonsai-tentoonstelling te bekijken, wordt het als “not done” beschouwd (zelfs als zeer onbeleefd!) als u:

  • De aanwezige collectie “hoe dan ook” bekritiseert (als u het niet bevalt, zeg het dan niet!), tenzij (in Nederland) je mening gevraagd wordt.
  • Een boom aanraakt, Japanners bekijken normaliter naar Bonsai met hun handen op hun rug, afstand en respect!
  • Iets verplaatst of verwijdert (zelfs geen onkruid), het zou best eens kunnen zijn dat de verzorger (eigenaar) van de boom dit bewust zo heeft bedoeld!
  • Vraagt wat de boom of pot gekost heeft.
  • De opstelling c.q. de tentoonstelling verlaat zonder dat u de organisator of eigenaar bedankt, dat u de gelegenheid is geboden dat u de opstelling heeft mogen zien.

Mijns inziens maakt het de Bonsai-wereld met deze etiquette beter, maar indien je het in je leven toepast kan het de hele wereld beter maken.

Leen, Anita, Wim