Bonsai Experience in Japanse ambassade

Bonsai voor niet – bonsaisten

Tekst en foto’s van Alex Straver.

In de Japanse Ambassade in Den Haag hield de Nederlandse Bonsai Vereniging op 19 november 2023 een voordracht onder de naam “Bonsai Experience”. 

De uitnodiging door de Japanse ambassade volgde op de deelname aan de opening van de Japanse tuin Clingendael in Den Haag / Wassenaar april 2023. 

Alex Straver en Edwin Koppers hadden een presentatie voorbereid met slides. Daarnaast had Edwin 3 grote en Alex enkele kleinere bonsai meegebracht.

De Bonsai Experience werd geopend door de ambassadeur Minami Hiroshi. Tijdens de pauze werd de ambassadeur en zijn vrouw langs de bonsai rondgeleid.

Tijdens de rondleiding bleek dat bonsai niet noodzakelijk een bekend begrip is bij alle mensen uit Japan, en dat maakte het extra leuk om erover te vertellen.

Er waren in totaal 19 geïnteresseerden, 5 ambassade medewerkers en de cultureel attaché, die met zijn medewerkers het hele proces hebben begeleid. De bezoekers waren zeer geïnteresseerd, en er werden veel vragen gesteld.

Voor de pauze werden slides getoond over de Japanse bonsai-tuinen, parken en bonsai cultuur. Daarna volgden schetsen van Edwin over het vormen van bomen tot bonsai.

Tijdens de pauze liepen de mensen langs de opstellingen met veel vragen en antwoorden.

Na de pauze werd ingegaan op het tentoonstellen van bonsai in Japan en in Europa, met de verschillen van benadering. Klassiek zoals in Japan en meer natuurlijk in Europa.

De Japanse ambassade had deze bijeenkomst uitstekend georganiseerd en wordt vriendelijk bedankt voor de gastvrijheid.