Bonsai Vereniging Brabant

Bonsai Vereniging Brabant is opgericht als afdeling Brabant van de Nederlandse Bonsai Vereniging. Het doel van de vereniging is altijd geweest :

Door middel van voorlichting en workshops steeds streven naar kwaliteitsverbetering, maar vooral ook naar plezier in de bonsai hobby.

Om dit te bereiken worden maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij tijdens onder andere workshops, masterclasses en demonstraties wordt getracht zoveel mogelijk kennis en ervaring naar leden over te dragen. Daarnaast is het sociale aspect heel belangrijk en wordt gestreefd naar een ongedwongen en gemoedelijke sfeer.

Eens per jaar presenteren we ons tijdens een tentoonstelling in tuincentrum Groenrijk in Den Bosch. Daarbij laten we zowel bomen in opbouwfase als bomen in de eindfase zien. Daarnaast informeren we bezoekers over de diverse aspecten van de bonsai hobby.

Ieder jaar doet een lid van onze vereniging mee aan de landelijke New Talent Contest die door het NBV wordt georganiseerd. Onze afgevaardigde wordt geselecteerd middels een eigen wedstrijd die door een onafhankelijk persoon gejureerd wordt.

Wilt u meer informatie over onze vereniging, of wilt u een keer vrijblijvend komen kijken op een van onze bijeenkomsten ?

Bonsai Vereniging Brabant organiseert op iedere laatste maandag van de maand een bijeenkomst in ontmoetingscentrum “De Huif” in Sint Michielsgestel.

http://www.bonsai-brabant.nl/