Bonsaivereniging Koya

Wij zijn een vereniging die zich richt op de regio West-Nederland. Ons doel is het gezamenlijk bevorderen van de bonsaikunst en -cultuur in een gezellige sfeer. Wij willen dit doel bereiken door het geven van theoretische voorlichting en het mogelijk maken van praktische oefeningen. In het bijzonder door het organiseren van cursussen, workshops, lezingen, demonstraties, excursies en tentoonstellingen. Ook zijn er regelmatig werk-zaterdagmiddagen en is er dan de mogelijkheid om tijdens een werkmiddag aan een eigen boom te werken onder leiding van één of meerdere mentoren.

Locatie: Rijswijk

https://koya.nl