Bonsaivereniging Midden Nederland

Iedere maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de leden. Meestal is dat de 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur. Op deze middagen worden lezingen en demonstraties gegeven. Of je kunt onder begeleiding werken aan een eigen boom.

Eenmaal per jaar wordt er een afdelings tentoonstelling gehouden, waar een ieder zijn/haar mooiste bomen kan tonen aan de medeleden maar ook aan een groter publiek.

Keuringen worden gehouden waar je boom door een keurmeester besproken wordt zodat je de kwaliteiten van je boom leert kennen en je zicht krijgt op de verdere ontwikkeling van de boom.

De leden worden aangemoedigd om op iedere bijeenkomst een of meerdere bomen mee te nemen. Meestal is er een ‘boomsoort van de maand’ waar dan extra aandacht aan wordt besteed. Ook wordt er elke keer een verloting gehouden waar starterplanten, bonsai, potten of bijvoorbeeld gereedschap of andere ‘bonsaizaken’ gewonnen kunnen worden.

Tijdens de bijeenkomsten is de bibliotheek geopend. Leden kunnen hier gratis boeken en tijdschriften lenen over de bonsaihobby waardoor zij hun kennis weer kunnen verdiepen. Tevens zijn er een aantal fraaie dvd’s over bonsai in het algemeen en van demonstraties uit binnen- en buitenland te leen.

De verkooptafel is een vast item bij de bijeenkomsten. Iedereen kan daar zijn overbodige spullen aanbieden. Voor de leden vaak een buitenkans om voordelig aan potten, bomen of gereedschap te komen. Van de opbrengst gaat dan 10% naar de vereniging.

Locatie: Leersum, de Binder

http://bonsaimiddennederland.nl