Over enten van takken

Wil je jezelf uitdagen door takken en wortels te enten? Dit zijn technieken op hoger niveau waarmee de tekortkomingen van satsuki-bonsai kunnen worden opgeheven.

Het kost vele jaren om onze satsuki-bonsai in goede natuurlijke vormen te laten groeien. Maar we proberen die lange periode te bekorten door te snoeien en te bedraden. We kunnen ervoor zorgen dat de bomen veel nieuwe scheuten maken en dat de stammen met de tijd dikker worden. Hoewel tak- en wortel-enting hogere technieken zijn die moeilijker zijn dan snoeien en bedraden zijn ze het toepassen waard als je een duidelijk beeld hebt hoe je de tekortkomingen van de boom kunt opheffen.

Je moet de takken of de wortels erg precies insnijden

Enting van takken en wortels zijn overeenkomstige technieken. Het doel van deze toepassingen is niet alleen het veranderen van de essentie van de boom door extra takken en/of wortels te laten groeien, maar ook om te voorkomen dat de stam en takken gaan rotten, of om ervoor te zorgen dat de boom het juiste kleurarrangement van bloemen heeft zoals bij de soort past. Vooral omdat de juiste schikking van bloemkleuren niet te verbeteren is door tijd te laten verstrijken, is enting een erg bruikbare methode.

Beide methoden moeten worden toegepast in de periode vanaf 10-20 maart tot de boom in juni water begint op te nemen. De basismethode is de bast van de ent heel dun te kerven evenals de plek waar de ent moet komen. Daarmee leg je het cambium van beide delen bloot. Daarna moet je de twee delen stevig tegen elkaar drukken. Vanwege het helende vermogen van de boom zullen de twee delen mettertijd tot één geheel vergroeien.

Als je het cambium van beide delen bloot legt en ze samenvoegt, geldt dat hoe strakker je ze tegen elkaar kunt krijgen, hoe groter de kans op succes is.

Zelfs een professionele satsuki-meester kan dit de eerste keer niet perfect doen, dus blijf oefenen en voltooi de enting stukje bij beetje. Het is een uiterst secuur werk en het is niet gemakkelijk.

Als dit enten lukt kun je de overbodige delen van de ent in november van hetzelfde jaar afknippen (in ons klimaat beter een jaar langer wachten, redactie).

  

Maak met een zaag bij de gemarkeerde plek op de stam twee inkepingen en kerf de strook ertussen met een beitel zo diep dat de ent er perfect in past.

Na het kerven van de plaats waar de ent op de stam moet komen moet je de beide delen zo strak mogelijk tegen elkaar binden. Deze handeling komt erg precies. (Zie links)
 

Je moet de ent tenslotte met een spijker vastzetten. Als je de spijker er met een hamer in zou slaan, zou de ent kunnen splijten. Je kunt daarom beter eerst een klein gaatje boren alvorens de spijker in de ent te slaan. (Zie rechts)

 

Over enten van wortels

  

Enten van een wortel; deze stek in twee helften verdelen en het linker deel gebruiken vanwege zijn dikke wortel, en je kunt er een goed snijvlak aan snijden.

Of je kunt een stek met goede wortels gebruiken; voor beiden geldt van dezelfde soort.

Je moet de ent zorgvuldig kerven zodat je beide delen volledig tegen elkaar kunt drukken.
 
Leg de twee delen goed tegen elkaar aan en fixeer de ent met een spijker.

Je moet een beeld hebben van de enting en een planning

Als je praktisch / handig bent, zou je het enten van takken en wortels goed moeten kunnen doen. Maar omdat deze ent technieken niet erg gemakkelijk zijn, moet je je wel goed voorbereiden. Als we een professionele satsuki-meester zien enten, zien we dat ze pas beginnen te werken nadat ze het materiaal goed voorbereid hebben en nagedacht over de positie en de hoek van de ent en de diepte van de kerf.

Als je er niet goed over hebt nagedacht, kan het zijn dat de tak die je hebt geënt een onnatuurlijk deel heeft wat aantoont dat er een ent is geplaatst of dat het litteken van de ent zelfs nadat er enkele jaren verstreken, nog zichtbaar is. Je moet denken over de snelste manier hoe je jouw materiaal de beste vorm kunt geven die je je voorstelt en je moet beseffen dat als het enten je 3 jaar kost, het vormen van de bonsai je zonder enten 10 jaar zou kosten. Het is erg belangrijk dat je een duidelijke voorstelling van de boom hebt en dat je bedenkt hoe je er een goede bonsai van maakt.

Maak je satsuki’s tot completere bonsais

Tegenwoordig respecteren veel liefhebbers van bonsai de vormen die het materiaal van nature heeft. Zij beschouwen de tekortkomingen van de bomen als hun individuele eigenschap en hebben veel satsuki-bonsai’s met interessante vormen gemaakt. Deze zijn erg populair. Datgene wat iemand mooi vindt komt sterk tot uiting in de vormen van deze bonsai’s.

Als je jouw satsuki met behulp van enting tot goede bonsai kunt vormen, dan kun je een satsuki-bonsai maken die iedereen mooi vindt en die geen tekortkomingen heeft.

Besteed aandacht aan de dagelijkse verzorging van satsuki’s en gebruik de hogere technieken van bonsai. Blijf de ideale vorm van satsuki-bonsai nastreven!

Om de charme van het wortelgestel en de stambasis (die nergens te zien zijn) te maximaliseren is enting in verschillende delen van deze boom toegepast. Het materiaal is Wakayama.

Vertaald uit het Japans naar Engels door Mack, Engels naar Nederlands door Riet Dekker, samengesteld en bewerkt door Leen.