European Bonsai Association, de EBA

De NBV is lid van de European Bonsai Association, de EBA.

http://www.ebabonsai.com/

19 nationale verenigingen werken samen aan de bonsai kunst in Europa.

Elk jaar wordt een Europese tentoonstelling gehouden. Tijdens dat evenement vindt ook de NTC – New Talent Contest – plaats. Alle landelijke verenigingen kunnen hun kandidaat mee laten doen, om tijdens de contest het beste resultaat neer te zetten van een jeneverbes.

Nederland doet op Europees niveau goed mee en is meermaals als eerste geëindigd.