KoyaTen30 met demo Marc Noelanders, verslag en foto’s

Koya Ten30 2019

Een zeer geslaagde dag met een heel donker randje

 

Zaterdag 1 juni is het zover, het 30-jarig bestaan van onze Bonsaivereniging Koya zal worden opgeluisterd met een fantastisch georganiseerde tentoonstelling. Zaal “Concordia” in Maasdijk is voor deze dag ons onderkomen. Ook mogen we ons verheugen op een leerzame demo, gegeven door niemand minder dan Bonsaigrootmeester Marc Noelanders. Voorafgaand aan de opening is er al weer heel wat werk verzet door het bestuur en de tentoonstellingscommissie. Telkens weer zetten deze Koya-leden zich voor de volle 100% in om er een geslaagd evenement van te maken. Om 10:00 uur staat de opening en ontvangst van de bezoekers op het programma vermeld maar dat is theorie. De praktijk ziet er als zo vaak heel anders uit. Onze eregast Marc Noelanders was in ieder geval op tijd en dat ondanks heftige weerstand van de Westlandse renovatie van wegennet, die zich ook niet laat vangen door menig navigatie systeem. Met Marc nemen we het programma van de dag door en besluiten om 10:00 uur met toch zeker al 3 bezoekers in huis de zaak om te gooien. Marc zal eerst onze ingebrachte bomen beoordelen en een selectie van 6 bomen aanwijzen die geschikt zijn bevonden voor Bonsai van het Westen van zaterdag 15 juni. Ondertussen druppelen de bezoekers binnen, waarvan een groot deel loopt te mopperen over dat stomme verkeersplein, dat toch vast met de beste bedoelingen wordt aangelegd. De stemming is zowel bij de organisatie, eregast en publiek toch allemaal even ontspannen. Als of het zo gepland is worden om 11:00 uur de bezoekers welkom geheten, Marc Noelanders ruimschoots geïntroduceerd en het dagprogramma bekend gemaakt. Om 11:00 uur stond eigenlijk een koffie pauze gepland en daar zijn we dan maar mee begonnen. De mensen van Concordia voorzagen iedereen van een lekker bakkie en dito stuk vlaai. Terwijl dit naar binnen werd gewerkt wist Marc op een duidelijke manier, aangeboden bomen van zeer duidelijke adviezen te voorzien. Van te voren werd een iedereen verteld dat hij de nadruk zou leggen op verbeterpunten, die vooral gezien moesten worden als opbouwende kritiek. Rond de klok van 12:15 uur maakt Marc aanstalten om zijn meegebrachte boom, (wat een reus!) een Pinus Mugo om te gaan toveren tot de aanzet van een veelbelovende bonsai in wording. Het werd een dynamisch geheel, het publiek werd er bij betrokken en gevraagd om hun mening. Nadat Marc zijn plannen uiteen had gezet ging de schaar er in. Marc werd bijgestaan door onze eigen Dan Snipes, die geconcentreerd aan het werk toog en al snel waren de heren bij het onderdeel bedraden aangekomen. Om er voor te zorgen dat het aanwezige publiek zich niet hoefde te vervelen had Gerrit Schwagermann een korte onderbreking ingelast, die hij vulde met een min of meer verknipte Juniperis die had gediend als werkboom van de vereniging. Het resultaat was een mooie windgestriemde boom, die sterk leek op de zeer geslaagde tekening die Gerrit er bij had gemaakt. Intussen werd gestaag gewerkt naar een eindresultaat van de demo boom. Hoe bijzonder was tenslotte de prachtboom die aan ons werd gepresenteerd. Dit begeleid door een ruime toelichting van de maker, waardoor je het gevoel kreeg dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk kon zijn. Hoe gemakkelijk ziet er toch elke keer weer uit als deze bonsaimeester aan de slag gaat. Zowel de demo boom als de door Gerrit gevormde boom werden aan het einde van de zeer geslaagde dag verloot onder het aanwezige publiek. Wat het helaas allemaal zo zuur maakt is het feit dat dit ook gelijk de laatste gezamenlijke bijeenkomst van onze geliefde vereniging moest zijn. Na 30 jaar heeft Koya als vereniging geen bestaansrecht meer. Helaas hebben we moeten vaststellen dat de animo voor een bestuursfunctie binnen de ledengroep niet aanwezig is. Het huidige bestuur heeft meerdere jaren de kar getrokken en meer dan eens gepoogd nieuwe bestuursleden te rekruteren, dit zonder resultaat. Het is niet anders. Vandaar de titel ‘een zeer geslaagde dag met een zeer donker randje’ boven dit epistel. Onze dank gaat uit naar de leden, mentoren, tentoonstellingscommissie, bestuursleden, vrijwilligers en mensen die anderzijds betrokken zijn geweest, die 30 jaar Bonsaivereniging Koya mogelijk hebben gemaakt. Het zijn mooie, memorabele en vaak gezellige jaren geweest. Die herinneringen kunnen ons niet worden afgepakt. We hopen dat een ieder zijn weg zal vinden en dat onze paden zich nog maar vaak mogen kruisen. Het gaat jullie goed.

 

Jan van Santen.