Mijten en spintmijten

Mijten (Tarsonemidae) en Spintmijten

Vroege opsporing en directe maatregelen

De kans is groot dat er grote schade ten gevolge van mijten optreedt als de lente langdurig warm is. Sommige Satsuki fans bevestigen het verschijnen van de mijten in de 10 middelste dagen van mei in het district waar ze het eerst verschijnen. (In Nederland verschijnen ze eind mei/begin juni.)

Mijten zijn klein (0,5 mm) en zijn dus maar net zichtbaar met het blote oog. Zij bezitten borende monddelen. Zij voeden zich doorgaans aan de onderzijde van het blad met plantensappen. Het loof wordt door dat geboor gevlekt met een bronzen verkleuring. Aangetast blad verkleurt grijs of bruin en valt onmiddellijk af.

Het volwassen vrouwtje van de zuidelijke rode mijt is donkerrood, bijna zwart, terwijl onvolwassen exemplaren lichter van kleur zijn. Het mannetje, pop en eieren zijn rood. Om de mijt op te sporen moet u de verdachte bladeren op een stuk wit papier uitschudden en kijk of er op stof lijkende deeltjes vallen.

Overwinterende eieren zijn gelegd op het bladoppervlak en komen uit in het vroege voorjaar. Mijtschade is het grootst in voorjaar en herfst. In de kas produceren ze het hele jaar rond eieren. Beproefde bestrijdingsmiddelen gebruiken; spuit bij het eerste teken van een mijtbesmetting.

De meeste middelen zijn niet effectief tegen eieren , dus bespuitingen met een interval van één week zijn noodzakelijk. Zo’n behandeling moet drie maal herhaald worden. Het aantal toepassingen zal afhangen van de aanwezigheid van actieve poppen en volwassen mijten.

Omdat het moeilijk is alle mijten te doden, moet je niet pas gaan bestrijden als ze verschijnen, maar bijtijds beginnen ze te zoeken en indien nodig onmiddellijk maatregelen nemen.

Veel blaadjes van de satsukiboom zijn ernstig beschadigd door de mijten. Ondanks het feit dat de bloemen zich met veel moeite geopend hebben, zijn ze niet mooi.

Mijten zijn het hardnekkigst soort ongedierte dat satsukibomen schade toebrengt. Er wordt gezegd dat ze zich sterk vermenigvuldigen en er kunnen binnen een jaar meer dan 10 generaties tot ontwikkeling komen. Ze bieden sterk weerstand tegen bestrijdingsmiddelen en als er eenmaal veel zijn verschenen, is het moeilijk ze volledig uit te roeien. En vergeleken met ander ongedierte, zijn de mijten zo klein dat satsukifans veelal pas zien dat ze er zijn nadat de bladeren van de satsuki bomen zijn beschadigd. Daarom moeten we erop bedacht zijn dat ze al als parasieten op de satsukibomen aanwezig zijn en vroegtijdig maatregelen tegen hen nemen.

Er wordt gezegd dat er 20.000 soorten mijten op de wereld voorkomen. Er zijn 3 soorten die op Satsukibomen woekeren.

Brevipalpus obovatus (chanohimehadani)

De rode spinnen (mijten) met een lengte van 0,2 – 0,3 mm kunnen als een erg klein rood stipje gezien worden. Hoewel ze van juni tot oktober regelmatig terugkomen zijn ze vooral in juni en september goed te zien. In het algemeen zijn ‘lace bugs’ (netwantsen) en witte vlieg parasiterend op satsukibomen. Brevipalpus obovatus komt wereldwijd voor.

De rode mijten zuigen het sap uit de jonge blaadjes van Satsuki bomen. Het gevolg ervan is dat de nieuwe blaadjes hun glans verliezen en dat de kleur van geel-groen verandert in bruin. Als er veel mijten zijn, zullen de nieuwe blaadjes niet open gaan en zal hun aantal verminderen of vallen ze van de steeltjes af.

De zuidelijke rode mijt of hulstmijt, Oligonychus ilicis Mcgregor, is een algemene lastpost op azalea’s. De gevlekte mijt, Tetranychus urticae Koch is minder algemeen, maar kan een plaag zijn voor azalea in de kas.

Deze roodbruine mijten met een lengte van 0,4 mm. hebben een uitsteeksel als een bult op een rug. Zij overwinteren als eitjes en verschijnen van mei tot juli en van oktober tot december in azalea’s.

Polyphagotarsonemus latus (chanohokoridani)

Dit melkwitte ongedierte dat een lengte heeft van 0,2 mm. verschilt van de spintmijten. De larven overwinteren op de onderkant van dode bladeren of onderaan de boomstam. Ze worden actief als de nieuwe blaadjes open gaan. Ze voeden zich niet alleen met de blaadjes maar ook met de bloemknoppen of jonge bloemblaadjes.

De blaadjes zijn beschadigd door Polyphagotarsonemus latus. Ze drogen uit en worden gelig van kleur.
De blaadjes zijn beschadigd door Polyphagotarsonemus latus. Ze zien er uit alsof er vorstschade is.
De blaadjes zijn beschadigd door Polyphagotarsonemus latus. Ze zien er uit alsof er een fysiologisch probleem is.
De blaadjes zijn beschadigd door Polyphagotarsonemus latus. Als de schade groot is, sterven de blaadjes af.

Mijten (Tarsonemidae) en spintmijten behoren tot de mijtsoorten en niet tot de insecten. Insecticiden die tot doel hebben insecten te doden zullen bij mijten niet effectief zijn. Je moet speciale antimijtmiddelen gebruiken om mijten te doden.

Mijten hebben natuurlijke vijanden: insecten. Als we deze natuurlijke vijanden met insecticide doden, zullen veel mijten hun kans schoon zien. Ook al sproei je maar een beetje insecticide, en geen antimijtmiddel, zul je veel mijten op de satsukibomen zien. Er zijn veel landbouwgifstoffen te koop die je zowel voor anti-insecten als voor antimijt kunt gebruiken.

Er zijn veel antimijtmiddelen. Mijten hebben een korte levenscyclus. Als je een tijd lang dezelfde mijtbestrijder gebruikt, zullen ze er resistent voor worden en dan zijn de middelen niet langer effectief. Wat ook de grootte van je tuin is, je moet ten minste 3 soorten antimijtmiddelen samenstellen en deze om beurt sproeien. Teneinde te voorkomen dat mijten resistentie opbouwen tegen een middel staat er soms een waarschuwing op het label dat je het middel maximaal twee maal per jaar mag gebruiken.

Sommige antimijtmiddelen zijn effectief voor eitjes van een bepaalde soort mijten, sommige voor de larven van (een bepaalde soort) mijten en sommige voor imagoes (een insect in zijn geslachtsrijp volwassen stadium na metamorphose).

Je moet uit de beschikbare antimijtmiddelen kiezen afhankelijk van de toestand en de soort mijten op het moment van de ingreep. Om extreme aantallen te voorkomen zou je een antimijtmiddel kunnen sproeien dat effectief is tegen eitjes mits de mijten tenminste nog vóór of in dat stadium verkeren.

Om de schade te beperken nadat je de mijten hebt waargenomen, moet je kiezen voor een antimijtmiddel dat een direct effect heeft en dat effectief is voor de soort mijten.

Omdat de mijten vaak aan de onderkant van de lage bladeren zuigen, moet je het middel daar zorgvuldig aanbrengen.

Als je zwavellijm sproeit (Jin seal) of het smeermiddel ‘geschikt voor emulsie’ concentraat in de winter aanbrengt, zal elk effectief zijn op de overwinterende soort mijten. Je kunt verwachten dat het leidt tot een kleiner aantal mijten en hun verschijnen op een later tijdstip. Omdat deze landbouwgifstoffen niet alleen effectief zijn tegen mijten maar ook tegen ander overwinterend ongedierte, raad ik je sterk aan deze middelen in de winter te sproeien.

Dit is de onderkant van de bladeren waarvan het sap werd opgezogen door een bepaald soort mijten. De bruine vlekken zijn de plaatsen waar gezogen is.
Deze bladeren zijn aangetast door netwantsen. Aan het witte spetterpatroon kun je zien dat er netwantsen aan het werk zijn
De ‘lacebugs’ laat zwarte afscheiding op de onderzijde van de bladeren na.
Omdat de mijten vaak aan de onderzijde van laag geplaatste blaadjes van de satsuki zuigen, kun je de middelen het best vanaf de top naar de onderkant van de boom op de bladeren sproeien.
  •  Spint bestrijden met: Bayer Garden Masai;
  • Mijt met Pyrethrum

Mogelijk zijn deze middelen alweer uit de hamdel genomen ?. (febr. 2020)

Uit; Juli nummer van Satsuki Kenkyu 2016.

Vertaald uit het Japans naar Engels door Mack, Engels naar Nederlands door Riet Dekker, samengesteld en bewerkt door Leen.

Hieronder enkele “links” die betrekking hebben op het bovenstaande verhaal.

Middelen tegen spintmijten

Zo kom je van spintmijten af