Organisatie

Missie en Visie

Promotie

De NBV heeft als doel bonsai bekend te maken bij een breed publiek, door middel van promotionele activiteiten.

Ondersteuning & Coördinatie

De NBV is er ter ondersteuning van de bij haar aangesloten verenigingen en hun leden, waarbij gestreefd wordt om het peil van de bonsaicultuur in Nederland omhoog te brengen en hoog te houden.

Contact met andere landen in Europa

De Bonsai kunst wordt in veel landen in Europa beoefend. Door samenwerking en uitwisseling van kennis wordt de kunst tot steeds grotere hoogte gestuwd. De NBV is hiervoor lid van de European Bonsai Association – de EBA.

Vergroten van kennis

Onderlinge samenwerking stimuleert de kennis over en de vaardigheden en plezier met bonsai in Nederland. Dat doen we door middel van:

  • Cursussen
  • Masterclasses
  • New Talent Contest
  • Nationale Bonsai Show