Over Koya

Archief exemplaar

Wij zijn groep enthousiaste bonsai liefhebbers in de regio West-Nederland. Ons doel is het gezamenlijk uitdragen van de bonsaikunst en -cultuur in een gezellige sfeer. 

demo-azalea

De naam van onze groep is simpel te verklaren, het is een klein bouwsel (ko) met een dak erop (ya, komt van yane = dak). De juiste vertaling is “hut”. Maar er is nog veel meer over te zeggen.

‘Koya’ is namelijk ook de naam van een heilige berg in Japan, iets ten zuiden van Kyoto. Deze berg was al heel lang bekend als heilige gebied, waarschijnlijk omdat hij moeilijk toegankelijk was, dat heeft altijd iets geheimzinnigs. Het echte verhaal begint met een zekere Kukai, geboren op Shikoku in 774.

Een zeer bijzondere man, hij had de kwaliteiten van en civiel ingenieur, een schilder, een beeldhouwer, was meester in de kalligrafie, en een begenadigd leermeester in dat alles. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Japanse cultuur omdat hij het was die het Chinese schrift voor de Japanse taal bruikbaar maakte door het toevoegen van de Kana, lettergreeptekens. Hij vestigde op Shikoku de beroemde pelgrimstocht langs de 88 tempels , die tot op de huidige dag nog door de bedevaartgangers wordt volbracht! Na zijn opleiding tot priester in Kyoto vertrok hij naar China en werd opgenomen in de esoterisch Boeddhistische Shingon sekte.

In 806 keerde hij terug naar Japan, maar niet dan nadat hij een ritueel voorwerp uit de Boeddhistische eredienst, een Varja, naar de overkant had geworpen, met het doel een tempel te stichten op de plaats waar het neer kwam. Als je zo bijzonder bent, kan je alles! Dat ding vond hij niet terug, maar hij stichtte wel een Shingon secte in de hoofdstad Kyoto. Dat beviel hem niet omdat er teveel rumoer en afleiding in de stad was. Op zijn omzwervingen door de bergen ontmoette hij een jager, vergezeld van een hond met twee koppen, een zwarte en een witte! De jager wees hem de weg naar de berg Koya en gaf hem de hond als gezelschap mee. Wat verderop trof hij een vrouw, die de moeder van de jager bleek te zijn en de bewaakster van Koya-san. Ze bleken er bergheiligen.

Er is nog steeds een schrijn, de Myojin-sha, aan hen gewijd. Kukai, nu Kobo-Daishi (grote meester) genoemd vond op een hoogvlakte warempel de Varja die hij jaren geleden vanuit China naar Japan geworpen had!
In 817 kreeg hij, bij keizerlijk decreet, beschikking over het gebied en stichtte er een klooster.
Ooit zijn er 1500 tempels voor het esoterisch Boeddhisme gebouwd, nu zijn dat er nog 110. Volgens het geloof rust en mediteert “Kobo Daishi” momenteel in zijn graf, wachtend op de terugkeer van Boeddha. Koya-san is nu een toeristische trekpleister, maar wordt door weinig buitenlanders bezocht. Het is nu wel te bereiken, maar nog steeds niet eenvoudig. Men kan in de kloosters verblijven als men zich aanpast aan het kloosterleven, een boeiende ervaring!